Teraz, czy zawsze?

Teraz. Co oznacza to słowo? Przynależność. Wynika z potrzeby usprawiedliwienia istnienia „mnie”. Tam gdzie istnieje Ja, musi istnieć przestrzeń i czas. Jednak jeżeli jesteś teraz, to czy możesz być zawsze? Co to znaczy istnieć? Istnienie to wieczny (niemierzalny) proces zmian. Nie może więc zostać podzielony i sprowadzony do jednej chwili, okresu. Dobra wiadomość jest taka, że zgodnie z definicją nie ma istnienia teraz, więc życie musi być wieczne.