Cierpienie.

Wszechświat zmierza donikąd. Nie po to istnieje niezliczona ilość form życia, żeby opowiadać się po którejkolwiek ze stron. Tam gdzie nie ma celu, nie ma rozczarowania. Człowiek potrzebuje celu, bo czuje się odseparowany od całej złożoności świata. Z tego powodu cierpi, bo wybierając jedną z dróg wypiera się części Super organizmu, w skład którego wchodzi. Akceptacja to jedyna droga.