Ja.

To ciało powstało w wyniku stosunku płciowego dwóch „obcych” osób. Wypełnia je to samo powietrze, które występuje wszędzie. Wzrasta ono dzięki innym organizmom i związkom chemicznym. Poczucie ja zostało zainicjowane „z zewnątrz” przez myśl „ja jestem”, w powstanie której nie mogliśmy być zaangażowani, ponieważ ona dopiero nas definiuje. Nasze zmysły nie występują oddzielnie od rzeczywistości zewnętrznej (nie mają racji bytu). Jak wobec tego możemy obstawać przy stanowisku, że jesteśmy odrębnym od świata organizmem?