Fajrant.

Nie ma czegoś takiego jak rzecz skończona. Zgodnie z definicją musiałaby ona mieć początek i odnaleźć swoją doskonałość. Doskonałość to jednak kompletność, a ta nie może istnieć obok czegoś, a więc musi zawierać w sobie świat wiecznej zmiany, ruchu cząsteczek energii. I tak oto dochodzimy do wniosku, że istnieje tylko nieskończoność. Tak naprawdę nie mamy nic do zrobienia, bo istnieje tylko to co jest. Świat nie miał swojego początku i nie będzie miał końca. Wszelkie próby dodania czegoś do tego co jest są daremne, bo zasadą działania Wszechświata jest niedopuszczanie do istnienia pustych przestrzeni t.j. znaków zapytania. Woda wlana do dziurawego garnka wypełni dziurę i dlatego to co jest zawsze będzie miało większe znaczenie od domniemanego braku. Nie ma nic do zrobienia. Czas na fajrant 🙂