Martwy.

Ludzie mówią: prawda cię wyzwoli. Lata płyną, a my wciąż czujemy się niekompletni. Czy oznacza to, że nasze dotychczasowe życie było kłamstwem? Czym jest prawda? Prawda nie podlega rozważaniu, bo nie można jej odrzucić, nie może więc przybrać formy jakiejś „złotej formułki”. Prawda jest Wszystkim. Jeżeli więc szukasz Prawdy jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że ta chwila nie ma wartości – jest nicością, którą ma wypełnić Wszystko. Jesteś martwy. Nadal myślisz, że czegoś szukasz?