Natura wszystkiego.

Przyjęło się mówić, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Człowiek widzi zmiany zachodzące w życiu dlatego, że jest świadomy tła tych zmian. N.p. drzewo poruszające się na wietrze jest dla nas widoczne tylko dlatego, że jest elementem większej scenerii. A gdyby tak wyłączyć na chwilę funkcję porównawczą i spróbować odnieść się do natury nieskończonego tworu? Wieczność jest jak tło bez pierwszego planu, a więc bez cech. Z punktu widzenia człowieka jego najważniejsza umiejętność to zdolność analizy, jednak w opisie natury wszystkiego jest ona nieprzydatna. Byt nie wydarza się dwutorowo, ponieważ nie opowiada się po żadnej ze stron. Jeżeli więc chcemy doświadczyć natury tej chwili nie otaczajmy jej ramami etykiet, wartości, podziałów. Z punktu widzenia Wszechświata wszystko jest równe. Nie masz obowiązku zmieniać tego stanu rzeczy.