Wybór.

Wybór nigdy nie jest ostateczny. Jest on jedynie chwilową zmianą perspektywy i furtką dla kolejnych wyborów. Jeżeli opowiadamy się za punktem „a” zawsze będziemy musieli sprostać konfrontacji z jego przeciwnością, czyli punktem „b”. Oznacza to tyle, że nie istnieje świat jednostek bez dylematów. Jedynie w sytuacji, kiedy w obliczu drugiej istoty rozpoznajemy samych siebie, wola jednostki schodzi na dalszy plan, bo każdy wybór staje się moim wyborem. Ludzie są różni i na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że możemy nie zgadzać się z pewnymi zachowaniami, ale człowiek jest tylko sumą doświadczeń innych istot, a życie się nie myli.