40). Paradoks życia.

Być człowiekiem znaczy widzieć świat podzielony na „moją” i „Waszą” część i zastanawiać się kto ma rację. Moja racja jest waszymi racjami, które zaakceptowałem, a Wasze racje są wypaczeniem rzeczywistości, ale dążymy do kompromisu, aby przetrwać w tym dwutorowym piekle chwile dłużej, przy okazji sprzedając nasze dusze. Żyć znaczy popadać w niebyt. Wieczność zawsze oznacza śmierć.