44). Równowaga.


Jest zawsze w centrum wydarzeń. Jest uniwersalną mądrością. Jest kluczem do ludzkich serc. Jest tą jedyną.