Bezsens ma sens.

Ziemskie istoty są jak siła równoważąca dla Nieskończonej całości. Ona nie opowiada się po żadnej ze stron. My wyszliśmy jej naprzeciw chcąc doświadczyć świata dylematu. I chociaż Wszechświat ani na naszej obecności nie zyskał, ani nie stracił, to dobrze jest wiedzieć, że z Jego punktu widzenia nawet bezsens ma sens.