58). Poszukiwany.

Wywyższa pod niebiosa umysł i serce. Poza umysłem i sercem, nie istnieje także bez wszystkiego co go otacza, jednak w jego oczach świat jest zły. Żyjąc w nienawiści do świata, nienawidzi siebie. Ktoś go widział?