Kim jestem?

Według obiegowej opinii człowiek jest:
a). ciałem, które czuje.
b). oczami, które widzą,
c). uszami, które słyszą,
d). podniebieniem, które rozpoznaje smak,
e). nosem, który wącha
f). mózgiem, który zarządza całym systemem.

Jednak kiedy zapytać człowieka, czy jest uczuciem(bólem), wzrokiem(obiektem obserwacji), słuchem(otaczającymi dźwiękami), smakiem, zapachem, czy inteligencją zarządzającą wewnętrznymi procesami (mądrością) odpowiedź komplikuje się. Jeżeli przyjmiemy, że nie jesteśmy tym czego doświadczamy przy pomocy zmysłów dochodzimy do ciekawych spostrzeżeń. Okazuje się, że nie jesteśmy twarzą w lustrzanym odbiciu, wypowiadanymi słowami, biciem naszego serca, zapachem, myślą, czy dowolnie innym elementem świata przejawionego. Jedyną „formą” jaką możemy przyjąć jest życie jako Całość, bo ona nie opowiada się po żadnej ze stron.