Klucz otwierający wszystkie zamki.


Kluczem jest słowo.

– wyklucza istnienie czegokolwiek innego, a nie posiadając punktów odniesień sama staje się niebytem. Wszechświat, Bóg, Jaźń, Jednia, Umysł – wszystkie te całkowite formy są nieskończenie kreatywne nie będąc tego faktu świadomym.