Poza czas.

Człowiek, tak ja Wszechświat nie istnieje, tylko nieskończenie „się staje”. Wszystko znajduje się w ciągłym ruchu – akcie absolutnej kreacji, ale proces ten nie podlega odgórnym zarządzeniom. Innymi słowy nie istnieje siła świadoma swojej nieskończonej potęgi i mądrości (Oko nie dostrzeże własnego kształtu). Totalność wypiera istnienie indywidualności – punktów odniesień. Byt wznosi się poza czas.