67). Cisza.

Jest głosem ludzkich serc, gdy brakuje słów. Jest skrzyżowaniem wszelkich ścieżek życiowej mądrości. Jest wierna. Jest matką wszystkich prawd.