68). Definicja wszystkiego.

Wszystko co istnieje jest ucieleśnieniem „pozostałej” części. I tak oto to, co nazywamy Tobą powstało „za zgodą” wszystkich atomów, a kupa psa jest twarzą Wszechświata i.t.d. Piękne jest to, że w całym stworzeniu możemy ujrzeć doskonałość – kres naszych poszukiwań. Jesteś szczytem, a zarazem drogą prowadzącą do niego. Świat nie zna pomyłki. Zaakceptuj to.