Quiz.

Życie to Quiz. Błędem jest jednak myślenie, że udzielenie właściwych odpowiedzi doprowadzi nas do lepszego świata. Jeżeli życie tu i teraz jest złe, oznacza to, że owa niedoskonałość jest warunkiem Istnienia. Innymi słowy nigdy nie osiągniesz spełnienia.